Мечеть султана ахмета

Голубая мечеть в Стамбуле, названная так европейцами в конце XIX века из-за прекрасной голубой плитки, которая украшает ее изнутри или мечеть Султанахмет – одна из общепризнанных и захватывающих святынь западного мира. Она названа в честь султаната XIV века, а также в честь султана Османской империи Ахмеда I взошедшего на трон в возрасте 14 лет, и умершего 14 лет спустя.

Древний город Стамбул расположен на полуострове. На этом полуострове семь холмов, и самый первый из них является местом зарождения города, и именно на нем в 1609 году было начато возведение мечети Султанахмет. Главным архитектором мечети стал Седефкар Мехмет Ага, назначенный самим султаном, также Мехмет Ага – ученик великого турецкого архитектора Синана, считался основателем традиции резьбы по жемчугу в Дворцовой школе искусств. Первоначально султан хотел назвать мечеть в честь отца, но сам умер во время строительства, поэтому мечеть была названа в его честь. Поскольку Ахмед I был четырнадцатым султаном в династии на минаретах мечети четырнадцать балконов.

Минарет – это название узкой башни, на которую восходит имам – духовное лицо мусульман, чтобы созвать людей на молитву. Первые шесть халифов или пророков ислама, которые следовали за Мухаммедом, пользуются особым уважением у мусульман, и шесть минаретов Голубой мечети символизируют шесть первых халифов. По сути это символ единства мудрости.

Дизайн мечети напоминает дизайн мавзолеев: гвоздики, тополи, тюльпаны. Тюльпан – символ Стамбула, также он символизирует бесконечность, а бесконечность – это часть мифологии ислама. В мечетях нет изображения людей или животных. Причина этого в том, что согласно пониманию ислама рисовать изображение живого существа – это попытка имитировать то, что уже создано Аллахом, т.е. согласно Корану – это попытка уподобиться Аллаху.

Центр мечети по-арабски и по-турецки называется михраб. Михраб – это точка в мечети, которая указывает направление на Мекку. Все посетители мечети поворачиваются к этому месту. Идея в том, что все люди и энергия их молитв фокусируется в одном направлении, в одном месте на земле, т.е. в Мекке. В центре Голубой мечети есть канделябр в старинном стиле с маслеными лампами – они прекрасны. Лампы выполнены из стекла и приспущены вниз.

Суть ислама – полная отдача себя Аллаху, поэтому вовремя молитвы они касаются головой пола – это называется намаз. Изначально намаз означает медитацию. Суть медитации в том, чтобы остаться наедине со своей сущностью и с Аллахом, успокоить свою душу и достичь внутренней гармонии и баланса. Другой смысл такой молитвы связан с циркуляцией энергии земли. Звуки молитв, их фонетика связаны с энергией закона и души человека. За мужской частью расположено место для молитвы женщин, некоторые из них крайне ортодоксальны, они очень консервативны и предпочитают молиться в одиночку.

Голубая мечеть в Стамбуле словно живая, стоит только войти в нее, и вы сразу чувствуете это место, вы чувствуете прекрасную энергию, которая уводит вас внутрь. Именно таким и должно быть священное место. Стамбул – красивый город, а это место одно из самых красивых в Стамбуле. Сегодня Голубая мечеть продолжает действовать, т.е. она открыта и для посетителей-туристов, и для верующих мусульман.

Sultanahmet Camii

Sultanahmet Camii

Sultanahmet Camii Mavi Cami olarakta bilinirİstanbul’da bugünkü Sultanahmet semtinde Sultan Birinci Ahmed tarafından yaptırılan cami; medrese, darülkurra, sıbyan mektebi, türbe, arasta, dükkanlar, hamam, darüşşifa, imaret ve üç sebilden oluşmaktadır. 1609-1620 yılları arasında Mimar Sedefkar Mehmed Ağa tarafından yapılmıştır. Duvarlarla çevrili bir dış avlunun içinde yer alan cami, her ikiside kareye yakın planlı bir ibadet mekanı ile bir şadırvan avlusundan oluşur. İbadet mekanını örten yirm iki metre çapındaki ortak kubbe dört yandan yarım kubblerle çevrilmiş, boş kalan dört köşeye de birer küçük kubbe getirilerek tam bir merkezi plan şeması oluşturulmuştur. Büyük kubbeyi taşıyan kemerlerin oluşturduğu daire kesitli dört fil ayağı dilimli yapılarak kalınlık etkisinin azaltılmasına çalışılmıştır. Kubbeye geçiş büyük pandantiflerle sağlanmıştır. Caminin duvarları, ikinci pencere sırasına kadar mavi rengin egemen olduğu çinilerle kaplıdır. Duvarların ve filayaklarının yarıdan yukarısı, kemelerin, pandantiflerin, yarım kubbelerin ve büyük kubbenin içi gene mavi ağırlıklı kalem işleri ile bezenmiştir. Bu yüzden cami, özellikle Avrupalılar arasında Mavi Camii olarak bilinir. Dört yanı revaklı şadırvan avlusunun dış avluya bakan iki yan duvarıyla, caminin iki katlı revaklarla zenginleştirilmiş yan duvarlarının üstünde, zemin hizasında abdest muslukları sıralanmıştır. İkisi iç avlunun dış köşelerinde, dördü de cami kütlesinin köşelerinde yer alan minarelerin ilk ikisi ikişer öbürleri üçer şerefelidir.
Dış avluda, caminin güneydoğu köşesinde yer alan ve bir rampa ile çıkılan Hünkar Kasrı bu uygulamanın ilk örneğidir. burası bugün Halı Müzesi olarak kullanılmaktadır. Caminin bodrumunda da Kilim ve Düz Yaygılar Müzesi açılmıştır.
Türk ve İslam dünyasının en ünlü anıtlarından birisi olan Sultan Ahmet Camii İstanbul’a gelen herkes tarafından hayranlıkla ziyaret edilir. Klasik Türk Sanatının bir diğer örneği olan bu Sultan Ahmet Camii orijinal olarak 6 minare ile inşa edilen tek camidir. Bulunduğu yer tarihi İstanbul şehrinin daha erken yapılmış diğer önemli eserleri ile çevrilidir. İstanbul şehrinin en güzel manzarası denizden görülür. Bu şahane manzarada caminin silueti yer alır. Şöhreti “Mavi Camii” olarak bilinen eserin asıl adı I. Sultan Ahmet Camiidir. Esas mesleğine yakışır şekilde, Mimar Mehmet Ağa Cami içerisini kuyumcu titizliği ile dekore etmiştir. 1609-1616 yılları arasında inşa edilen cami büyük bir kompleksin içerisinde bulunurdu. Bunlar bir kısmı zamanımıza gelemeyen sosyal ve kültürel içerikli yapılardı.
Kapalı Çarşı, Türk Hamamı, aşevi, hastane, okullar, kervansaray ve Sultan Ahmet’in türbesi belli başlı kısımlardı. Caminin mimarı klasik Türk sanatının ulu mimarı olan Koca Sinan’ın öğrencisiydi ve caminin yapımında hocasının daha önce denediği bir planı, daha büyük ölçüde uygulamıştı. Sultan Ahmet Camiinin esas girişi Roma devrinden kalan hipodrom tarafındadır. Bir dış avlunun çevrelediği iç avlu ve esas mekan yüksek bir podyum üzerindedir. İç avluya açılan kapıdan ortadaki sembolik şadırvan ve etrafı çevreleyen galerilerin üzerinden, fevkalade bir harmoni ile biri, biri üzerine yükselen kubbeler görülür.

İçeriye açılan 3 kapıdan herhangi birinden girildiğinde dış görünüşü tamamlayan boyama, çini ve vitray camlarının zengin ve renkli süslemeleri ile karşılaşılır. İç mekan büyük bir bütündür; ana ve yan kubbeler geniş sivri kemerlerin dayandığı 4 iri sütun üzerinde yükselir. Caminin içini 3 taraftan çevreleyen balkonların duvarları, sayıları 20.000’i aşan şahane İznik çinileri ile süslüdür. Bunların yukarısı ve bütün kubbe içleri ise boya işidir. Boya süslemelere hakim olan renk mavi değildi. Camiye isim olan mavi renk sonraki tamirlerde boyanmıştı. 1990 yılında tamamlanan son tamirde iç dekorun koyu rengi orijinal açık renklerine döndürülmüştür. Her camide olduğu gibi, yerler halılarla kaplıdır. Ana giriş karşısında yer alan mihrap yanında, şahane oyma işçiliği olan mermer minber yer alır. Diğer tarafta ise Sultanların locası balkon şeklinde görülür. 260 pencerenin aydınlattığı iç mekanı örten kubbe 23,5 m. çapında ve 43 metre yüksekliğindedir. Yakın yıllarda tamir edilerek yeniden inşa edilen camii çarşısı, eserin doğusunda yer alır. Sultan Ahmet’in tek kubbeli türbesi ve medrese binası kuzeyde, Ayasofya tarafındadır. Yaz aylarında buradaki parkta geceleri ses ve ışık gösterileri yapılır. Sultan Ahmet Camii, civardaki bir çok eski abidevi yapı ve müzelerle birlikte şehir turlarının merkezinde yer alır.
Minareler klasik Türk üslubunun bir diğer örneğidir. Spiral merdivenlerle şerefelere ulaşılır. Günde 5 defa, namaz vakti buralardan okunarak duyurulur. Günümüzde ezan hoparlörlerle okunmaktadır. Kubbeler ve minarelerin üstleri kurşunla kaplıdır, bunların uçlarındaki alemler ise altın kaplamalı bakırdan yapılmışlardır. Bu üst örtülerin tamiri icabında eskiden olduğu gibi ustalıkla yapılmaktadır. İslam dini her Müslüman’ın günde beş kez namaz kılmasını şart koşar. Minarelerden okunan Ezanı işiten inananlar, abdestlerini almış olarak namazlarını kılarlar. Cuma günleri öğlen namazı ve bazı diğer önemli dini günlerin namazları camilerde toplulukla beraber kılınır. Bunların dışındaki namazlar, vakitlerinde herhangi bir yerde kılınabilir. Camilerde toplu namazları hocalar, Kuran’dan bölümler okuyarak kıldırırlar. İbadet sırasında erkeklerle kadınların yerleri ayrıdır. Camilerde orta mekanda yalnız erkekler, arkalarında veya balkonlarda kadınlar ibadet ederler. Klasik Türk Camilerinin özelliği, en kalabalık günlerde bile namaz kılan topluluğun çoğunluğunun mihrabı rahatça görmesine elverişli olmasıdır.
Sultan I. Ahmed ile oğullarının ve annesinin türbesi burada bulunmaktadır.

Sultan Ahmet Cami

Ayasofya’yi yaptiran Justinianus onunla Hz. Süleyman’in Kudüs’te yaptırdığı mebedi asmak istemişti ve aşmıştı. Süleymaniye’yi yaptiran Sultan II. Selim, Ayasofya’yi asmak istemislerdi ve asmislardi. Simdi de Sultan I. Ahmet onlari asacak bir cami yaptirmak istiyor, fakat atalarina saygisizlik etmemek için, sadece Ayasofya’yi asacak bir cami yaptirmak istedigini söylüyordu.
Sultan Ahmed, yeni bir cami yaptirmaya karar verdikten sonra, uygun bir yer aranmasina basladi. Teklif edilen birçok yer arasinda padisah bugünkü yerini begendi. Fakat o yillarda burada Sokollu Mehmet Paşa sarayı vardı ve sarayin satin alinmasi, yiktirilmasi, çevresinin iyice açilmasi gerekiyordu.

Padişah, Ayşe Sultan’a, Otuz yük dinar halis ayar altin göndererek sarayi satin aldi.
Yeni camiyi gerçeklestirme isi, mimarligi gibi sedefkatligi ve musikisinasligi ile de büyük ün yapmis olan mimarbasi Mehmet Aga’ya verildi.
Sedefkar Mehmed Aga, karsisinda Süleymaniye, yanibasinda Ayasofya gibi iki essiz anitin arasinda, onlarla yarisacak bir eser yapacakti.
Bu eser nasil olmaliydi? Bir eserin büyük olmasi için boyutlarinin büyük olmasi yetmezdi. Güzel olmasi için de yalniz disindan veya yalniz içinden güzel olmasi yetmezdi. Hatta, sadece ‘güzel’ olmasi da yetmezdi. Onun yapacagi eserde güzellik nasil yasanirdi? Siir gibi seyredilerek, huzur gibi duyularak.. Mehmed Aga, uzun çalismalardan sonra planini çizdi ve padisaha sundu. Basmimarin açiklamalarini da dinleyen padisah plani begendi ve onayladi.

Padişah toprak taşıdı

Artik temel atma zamani gelmisti. 1609 yilinin günesli bir gününde, basta padisah olmak üzere, devlet erkani insaatin yapilacagi yere geldi. Ayni yüzyilda yasayan Evliya Çelebi, temel atma merasimini söyle anlatiyor:
…Cümle üstad mimar ve mühendisler toplanip, Üsküdarli Mahmut Efendi’nin ve üstadimiz Evliya Efendi’nin dualari ile esasinin kazilmasina bsladi. Evvela Sultan Ahmed Han, etegine toprak dodurup, Ya Rab! Ahmed kulunun hizmetidir, kabul eyle deyüp, amelelerle birlikte temelden toprak tasidi…
Padisahtan sonra Seyhülislam Mevlana Mehmed Efendi, Seyh Mehmud Efendi, Vezirlazam Murad Pasa ve diger veziler, ulema, kadiaskerler ellerine kürükler alarak toprak tasimis, harç koymuslardi. Bu sirada kurbanlar da kesilmisti. Issaat çalismalarina sembolik olarak ordu da katilmis, birgün sipahiler, birgün yeniçeriler toprak tasimada çalismislardi. Vezirler, devler erkani kendi adamlarini göndermis, halktan birçok gönüllü çalismalara katilmis, bölece Istanbullular, caglar boyu övünecegimiz bir eserin meydana gelmesi için hizmet etmislerdi.

Yedi yılda tamamlandı

Insaat yedi yilda tamamlandi. Nihayet 1616 yili 2 Haziran Cuma günü, basta padisah olmak üzere, devlet erkani bu defa açilis merasimi için ayni yere geldi. Cami yanina kurulan otaglarda davetlilere büyük bir ziyafet verildi. Açilis dualarla yapildi.
Sultan I. Ahmet meydana gelen saheserden memnundu. Cami kapladigi alan bakiminda Ayasofya ve Süleymaniye’yi geçiyordu. Ana yapinin kapladigi alan 64×74 m. Boyutlarindadir. Yüksekligi ise 43 metredir.
Içinin renkli aydinligi, duvarlari süsleyen essiz çinileri, kapilari süsleyen sedef kakmalari, o güne kadar yapilanlardan çok daha güzel olan alti minaresi, Istanbul’un panoramik güzelligini arttiran genel görünüsü ile Sultanahmet herkesi büyülemisti. Ama o zaman bu caminin adi Sultanahmet Camii degildi. Halk ona ‘Yeni Cami’ demisti. Eminönü’nde Yenü Cami adiyla anilan cami yapilincaya kadar bu adi tasidi. Eminönü’ndeki eser ‘Yeni Cami’ adini alinca, Mehmed Aga’nin yaptigi camiye de Sultanahmet Camii denildi.

Camideki iç aydınlık

Sultanahmet Camii’nin mimari tarzi öteki camilere göre, birçok bakimdan farklidir. Mesela Süleymaniye’de kubbeyi esit ve paralel kenarli dayanaklar tuttugu halde, Sultanahmet Camii’nin kubbesi yuvarlak ve iri sütunlar halindeki filayaklarina oturmaktadir. Orta kubbe dört sivri kemer üzerine oturtulmus, köseleri pandantifle doldurulmustur. Yarim kubbelerin kenarlari da sivridir. Isik süzülmesini kolaylastirmak için pencere ve kemerler de degisik bir stilde yapilmistir. Isigin cami duvarlarini süsleyen renkli çinilere degisik sekillerde yansimasi düsünülmüs, pencere camlarina buna göre renkler verilmistir.

Sultanshmet’in asil özelliklerinden biri. Bol isikli, diger çinilerinin essiz birer sanat eseri olusudur. Yüzyillar içinde eskiyen veya kitilan bazi camlari degistirilirken, ayni renkler turrurulamamis. Bu yüzden cami yapilisindaki zamana göre isik-renklerinden kayba ugramistir. Buna ragmen Sultanahmet’in iç aydinligi bugün hiçbir mabedde yoktur.
Sultanahmet Camii’nin maliyeti, sebilleri, mektebi, Hümayun kasri, dükkanlari, dükkanlarin üzerindeki odalari ve padisahin türbsi de dahil olmak üzere 1811 yük 2944 akçedir. 1 yük 100 bin akçe, 120 akçe de 1 altin oldugunua göre, bu saheserin yaklasik olarak 1.510.000 altina mal oldugunu söyleyebiliriz. Cami 21.043 çini ile süslenmistir ve bu çinilerin herbirine 18 akçe ödenmistir.

Neden altı minare

Istanbul’da meydana gelen her büyük olay, her büyük eser, Islam dünyasini yakindan ilgilendiriyor ve baslica konu ediliyordu. Sultanahmet Camii’nin yapilmasi da hayranliklar, genis yankilar uyandirdi.
Fakat Imparatorlugun bazi eyaletlerinden itirazlar da geldi. Itiraz da geldi. Itiraz edenler, camiye alti minare yapilmasi kabe’ye saygisizlik olur diyorlardi.
Çünkü o zamanlar alti minaresi olan tek mebed Mekke’de idi.
Padisah bu meseleyi bütün Islam alemini memnun edecek bir sekilde halletti: Mekke’ye yedinci minareyi yaptirdi. Sultanshmet minarelerinin dördü üçer, ikisi de ikiser serefelidir.

Avizeleri

Evliya Çelebi, Sultanahmet’teki avizelerin, yapildigi yillarda, oradaki çiniler kadar güzel ve degerli oldugunu söyle anlatiyor:
…Bu camide asili avizeler yüz Misir hazinesi degerindedir. Çünkü Sultan Ahmed Han, ecdadindan beri toplanankiymetli essiz cevahirleri, dört diyardan gelen çok degerli hediyeler buraya koymustur..Mesela, Habes veziri Cafer Pasa camiye alti adet zümrüt kandil göndermistir ki, herbir kandil altisar okka agirlikta idi. Altisi da mücevherli altin zincirlerle asilmistir.. Ayrica bu camide öyle çok ve degerli kitaplar verdir ki,Islam diyarindaki öteki padisah camilerinin hiçbirinde bu kadar çok güzel ve degerli kitag görülmemistir..

İstanbul’un en turistik camisi

İstanbul Sultan 1. Ahmed tarafından 1616 yılında mimar Sedefkar Mehmet Ağa’ya Ayasofya Müzesi’nin karşısında yaptırılan Sultanahmet Camii, İstanbul’un en çok turist çeken mekanları arasında ön sıralarda yer alıyor. Osmanlı sultanları ve ailesi tarafından yaptırılan ve “Sultan camileri” anlamına gelen selatin camilerinin 6’ncısı olan Sultanahmet Camii, İznik çinileriyle bezeli olduğu için Avrupalılar tarafından “Mavi Cami (Blue Mosque)” olarak adlandırılıyor.

6 minarenin sırrı

İstanbul’un tarihi yarımadasında bulunan Sultanahmet Camii, Mimar Sinan sonrası klasik mimarinin en büyük ve en önemli eseri olarak biliniyor. İznik çinileriyle bezenmesi, yapının mimari ve sanatsal açıdan dikkate şayan en önemli yanı olarak öne çıkıyor. Sultanahmet Camii, aynı zamanda Türkiye’nin 6 minareli tek selatin camisi olma özelliğini de taşıyor. Caminin 6 minaresi olmasına ilişkin aktarılan bir efsane şöyle: “Dönemin padişahı I. Ahmed, minareleri altından yaptırmak istemiştir ancak kaplamada kullanılacak olan altının değeri padişahın bütçesini fazlasıyla aşınca, caminin mimarı Sedefkar Mehmet

Sultanın vurduğu ilk kazma duruyor

Toplam 260 pencereyle aydınlatılan caminin ibadethane bölümü 64×72 metre boyutlarında. 43 metre yüksekliğindeki merkezi kubbesinin çapı ise 23.5 metre. Avlunun batı girişinde, demirden ağır bir kordon bulunuyor. Bu kordon, avluya atıyla giren padişahın kafasını çarpmamak için eğmesini gerektiriyordu. Bu durum da padişahın bile camiye girerken kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini göstermek amaçlı sembolik bir eylem olarak kabul ediliyordu. Çocuk yaşta padişah olan ve genç yaşta da ölen Sultan 1. Ahmed’in caminin yapımında ilk vurduğu kazma, bugün Topkapı Sarayı’nda hala saklanıyor.
SULTANAHMET’IN DIS AVLUSUNDA, BIRINCI KAPININ ALTINDA BULUNAN SEBIL KITABESI Içen abdan dari-naim içre mesrur ola, Yazilub amali-hüsnü deftere medtur ola
Camii Han Ahmed’in banii ala mesrebi, Hazreti Mimarbasi ahreti mamur ola.
Kim Muhammed anin nam-u ali himmeti, Itti bu rana binayi hasredek mashur ola
Olmamistir dahi olmaz böyle ali bina, Bir eser konmustur ki, kim dembedem Mezkur Ola
GÜNÜMÜZ TÜRKÇESIYLE: Bu sudan içen, nimetler yurdu olan Cennete kavussun mutlu olsun. Yaptigi güzel isler deftere satir satir yazilsin.
Yüksek ahlaki kendisine huy edenin, Han Ahmed’in camiini yapan, Yüce mimarbasinin sonu da iyi olsun.
Bu ulu mimarbasinin kutlu adi Mehmed’dir. Dünya durdukça ünü her tarafa yayilsin diye, bu güzel, gözalici yapan odur.
Bu büyük eserin benzeri yoktur ve olmayacaktir. Be eser, her zaman övgüyle konusulsun, dillerden düsmesin diye yapilmistir.
SULTANAHMET Nurlu elleri Sedefkar Mehmed Aga’nin Indirmis yeryüzüne isik-cismi. Eli öpülesi o dehanin Mehyalatla yazilsin ismi.
Bir eser vermis ki o sanat günesi, Orda mevsim yil boyunca bahar… Bulunmaz dünyada bir esi Maya’lardan Misir’a Çin’e kadar

История строительства

В начале правления Ахмеда I Османская империя вела одновременно две войны — с Австрией и Ираном. 11 ноября 1606 года с Австрией был подписан Житваторокский мир, согласно которому османы отказывались от требования ежегодной дани с Австрии и признали императорский титул Габсбургов. Это поражение и другие события привели к тому, что авторитет Турции был подорван, и султан Ахмед I решил построить мечеть и таким образом умилостивить Аллаха. К тому же, турецкие султаны уже в течение сорока лет не возводили ни одной новой мечети. Строительство началось в августе 1609 года, когда султану было 19 лет. Предшественники Ахмеда за строительство мечетей платили тем, что было добыто в ходе войн, но так как Ахмед I не выиграл ни одной значительной войны, ему пришлось использовать деньги из своей сокровищницы. Организация и описание работ были тщательно записаны в шести томах, которые сейчас хранятся в библиотеке дворца Топкапы. Место было выбрано сразу, поблизости от дворца Топкапы. С целью постройки мечети на площади Ипподрома были разрушены здания как византийского, так и раннеосманского периодов. Среди них были византийский Большой дворец, остатки зрительских мест Ипподрома и множество дворцовых построек, принадлежавших высшей знати.

Архитектор мечети — Седефкар Мехмет Ага, являвшийся учеником и главным помощником архитектора Синана и решивший превзойти своего учителя. Мехмет Ага до выявления архитектурных талантов служил в янычарском полку, где отвечал за сооружения, связанные с водоснабжением.

Архитектура

Архитектура мечети сочетает в себе два стиля — классический османский и византийский. По легенде, султан приказал построить стандартное количество (4) золотых (алтын) минарета, но архитектор что-то напутал и построил шесть (алты) минаретов. Строительство мечети длилось семь лет и было завершено в 1616 году, за год до смерти султана. Для строительства мечети был использован камень и мрамор. Название «Голубая мечеть» она получила благодаря огромному количеству (более 20 тыс.) белых и голубых изникских керамических изразцов ручной работы, которые использовались в декорациях интерьера. Керамика доставлялась из изникских фабрик, которые славились своим качеством. Ахмед I приказал фабрикам присылать в Стамбул самые красивые экземпляры, и запретил вывоз продукции на другие строительства, вследствие чего дела фабрики пришли в упадок. Центральный зал размером 53 х 51 метр накрыт куполом диаметром 23,5 метра и высотой 43 метра. Купол и полукупола украшены надписями — сурами из Корана и изречениями пророка Мухаммеда, которые были искусно выполнены Сейидом Касымом Губари из Диярбакыра. Купол опирается на четыре огромные колонны, диаметром по 5 метров. В узорах мечети преобладают растительные мотивы — традиционные тюльпаны, лилии, гвоздики и розы, а также орнаменты различных цветов на белом фоне. Кроме того, было подсчитано, что для узоров керамических плиток было использовано более 50 вариаций изображения тюльпанов. Пол мечети выложен коврами. Внутри мечеть хорошо освещена — свет падает из 260 окон. Первоначально стёкла, использованные для окон, были привезены из Венеции, но позднее были заменены.

Одним из поразительных элементов мечети является михраб — молитвенная ниша, которая вырезана из цельного куска мрамора. На нём установлен чёрный камень, привезённый из Мекки. Рядом с михрабом находится минбар — место имама для чтения проповедей.

С западной части мечети есть особенный вход, над которым висит цепь. Этим входом мог пользоваться султан, въезжая во двор мечети на лошади. Цепь была специально низко повешена для того, чтобы султан каждый раз наклонялся, что символизировало ничтожность султана по сравнению с Аллахом.

Мечеть строилась в составе огромного архитектурного комплекса, в который вошли: медресе, больница, благотворительные заведения, кухни, караван-сарай. В XIX столетии больница и караван-сарай были разрушены.

Четыре минарета мечети имеют по три балкона и два минарета по два балкона. Первоначально балконов было 14 в соответствии с количеством османских султанов — предшественников Ахмеда I, включая его самого. Позднее прибавилось ещё два балкона, так как к султанам причислили сыновей Ахмеда I. Рядом с мечетью находится мавзолей, в котором похоронен сам Ахмед I.

Двор Голубой мечети имеет такой же размер, как и сама мечеть. Стены двора украшены аркадами.

Когда строительство Голубой мечети было завершено, оказалось, что величайшая святыня исламского мира — мечеть Масджид аль-Харам в Мекке теперь сравнялась по количеству минаретов (их было 6) с Мечетью Султана Ахмета, это было признано святотатством и было принято решение пристроить к мечети аль-Харам ещё один минарет, чтобы она вновь превзошла все существующие сооружения.

Внутренний вид мечети; сзади — михраб, на правой стороне у колонны — султанская ложа.

Биография

Проверить информацию. Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье.
На странице обсуждения должны быть пояснения.

Ахмед I родился весной 1590 года в Манисе в семье будущего султана Мехмеда III и его наложницы Хандан-султан.

С первых дней правления Ахмед проявил решительность и самостоятельность. Во время церемониии джулюс (принесение присяги знатью) он не стал ждать, пока визири усадят его на трон, а сел на него сам без малейших колебаний. Во время таклиди сеиф — опоясывания мечом (аналог европейской коронации) — он лично опоясал себя мечом своего предка султана Османа I Гази (обычно это делал высокопоставленный священнослужитель). Одним из первых решений молодого султана было отстранение от власти своей бабушки Сафие-султан и в итоге она была сослана в Старый дворец, расположенный в Эдирне, в январе 1604 года.

Ахмед I

Хотя Хандан-султан возглавила гарем и пыталась управлять своим венценосным сыном, Ахмед I как правитель мало подчинялся своей матери и даже вступил в конфликт с нею по поводу судьбы своего младшего брата, шехзаде Мустафы. Вскоре молодая валиде-султан умирает в ноябре 1605 года и это событие на время подкашивает силы султана Ахмеда. Он устроил матери пышные похороны и для упокоения души валиде раздал страждущим большое количество еды и подаяний, а затем на время уехал в Бурсу.

В начале правления Ахмеда I Османская империя вела войну одновременно с Австрийской монархией (Тринадцатилетняя война в Венгрии) и Персией (Турецко-персидская война (1603—1618)). Кроме того, продолжалось восстание Джелали в Анатолии, начавшееся ещё в начале правления султана Мехмеда III, и повстанцы, возглавляемые крестьянином Календероглу Мехметом-агой, контролировали значительную территорию на западе полуострова Малая Азия. Более того, Календероглу имел под своим началом 30 тысяч человек и не скрывал намерения ликвидировать власть династии Османов в Анатолии. Хотя один из предводителей мятежников по имени Дели Хасан в 1604 году получил прощение и, получив в управление Боснийский санджак, был направлен в армию, действовавшую против австрийцев.

После продолжавшихся несколько лет боёв восстание было жестоко подавлено во многом благодаря тому, что на усмирение смуты был отправлен ставший в 1606 году великим визирем жёсткий и твёрдый государственный деятель Куюджу Мурад-паша. Первым делом, великий визирь решил дать генеральное сражение мятежникам, и оно состоялось 5 августа 1608 года. Повстанцы потеряли в кровопролитном сражении почти две трети своих сил и Календероглу пришлось бежать под защиту шаха Персии. После разгрома войска бунтовщиков Анатолия оказалась во власти карателей. В итоге Куюджу Мурад-паша огнём и мечом восстанавливал власть султана, оставляя после себя массовые захоронения казнённых повстанцев. Но, понимая, что одними лишь карательными мерами положение изменить невозможно, правительство издало специальные указы, которые предписывали местным властям принять меры для возвращения крестьян на их прежние места жительства, обеспечить условия для развития земледелия, ремесла и торговли. А в октябре 1609 года султан Ахмед издал даже «Указ о справедливости» («Адалет-наме»), в котором в числе причин, породивших бунты и мятежи, было названо бедственное положение населения Анатолии.

Воспользовавшись отвлечением османских войск на подавление восстания в Анатолии, персидский шах Аббас I Великий изгнал турецкие гарнизоны из Азербайджана, Грузии и других территорий, уступленных по Стамбульскому договору 1590 года. Впоследствии Аббас I нанёс ряд поражений турецким войскам, пытавшимся вернуть утраченные территории. В 1610 году великий визирь Куюджу Мурад-паша, который был до этого занят подавлением восстания Джелали, выступил в поход против шаха Аббаса, но не смог вовлечь его в сражение, а в августе следующего года он скоропостижно скончался в Диярбакыре. Более того, среди государственных чиновников нашлись те, что были готовы заключить мир с Персией. Их возглавлял ставший в 1611 году великим визирем Гюмюльджинели Насух-паша. По договору 1612 года Османская империя была вынуждена признать завоевания Аббаса. Прежде чем был ратифицирован мирный договор, у турецкого султана попросили защиты два грузинских князя. Это спровоцировало шаха Аббаса на удар, который турки истолковали как нарушение перемирия. Кроме того, шах взял под стражу османского посланника при своём дворе. В 1614 году был казнён Насух-паша, который к тому времени был женат на дочери Ахмеда I Айше — султан, и новым великим визирем стал Окюз Мехмед-паша. В 1616 году великий визирь во главе большой армии подошёл к стенам крепости Эривань, однако осада закончилась неудачей, и Мехмед-паша был смещён с должности. В 1617 году новый великий визирь Марашлы Халиль-паша сумел захватить Тебриз, но под Ардебилем попал в засаду персидских войск и потерпел сокрушительное поражение.

Ахмед I

В ходе войны с Австрией, когда Габсбурги были заняты борьбой с князем Трансильвании Иштваном Бочкаи, Ахмед I лично командовал армией в кампании 1605 года, которая завершилась взятием крепости Эстергом 3 октября того же года. Однако восстание джелали и национально-освободительное движение в Леванте вынудили Высокую Порту согласиться на переговоры с Габсбургами. 11 ноября 1606 года с Австрией был подписан Житваторокский мир, согласно которому османы отказывались от требования ежегодной дани с Австрии, воздерживались от нападения на владения Габсбургской монархии в Венгрии и признавали императорский титул Габсбургов. В 1608 году правителем Трансильвании в ходе восстания гайдуков стал соратник Иштвана Бочкаи Габриель Баторий. В том же году он был признан султаном Ахмедом, получил из Стамбула символы власти и освобождение страны от выплаты дани на три года. Однако в 1613 году турецкая армия при поддержке валашского господаря Раду Михни и молдавского господаря Стефана Томши совершила карательный поход на Трансильванское княжество и Ахмед I утвердил в качестве его нового правителя дворянина Габора Бетлена, ставшего проводником османского влияния в Восточной Европе.

Одним из великих визирей Османской империи в начале правления Ахмеда I был Дервиш Мехмед-паша. Он был родом из Боснии и выполнял функции воспитателя молодого Ахмеда, а заодно и служил в качестве бостанджи. Когда Ахмед I в 1603 году занял османский престол, он назначил Дервиша хранителем султанских покоев, а позднее капудан-пашой. В тот период мать Ахмеда валиде Хандан-султан пыталась влиять на своего сына и возбудить в его сердце недоверие к Дервишу-паше. Однако в 1605 году Хандан Султан умирает и влияние Дервиша-паши на молодого султана усиливается. Но вскоре разгорелся конфликт между великим визирем Османского государства Соколлузаде Лала Мехмедом-пашой и Дервишем-пашой, в ходе которого последний убедил султана отправить против джелали армию во главе с кузеном Мехмеда-паши Соколлу. Сам Соколлузаде Лала Мехмед-паша умирает из-за болезни, и 21 июня 1606 года Дервиш Мехмед-паша становится великим визирем. Затем он отправляет в отставку шейх-уль-ислама Сунуллаха-эфенди, который пытался раскрыть султану истинную сущность нового великого визиря, и остаётся в Стамбуле. Однако решения Дервиша по тем или иным государственным вопросам вызвали массу недовольств и жалоб со стороны населения, и в конечном итоге, ненависть самого Ахмеда I. Попытка взимания налогов с стамбульского народа из-за балконов домов, ещё более усложнила его положение. Конец Дервиша уготовила куча долгов, которую он попытался свалить на еврейского купца-подрядчика, который строил дворец по заказу великого визиря. В итоге дело завершилось тем, что султан Ахмед узнал о том, что Дервиш-паша якобы пытается убить его. 11 декабря 1606 года на заседании совета дивана Дервиш-паша был казнён по приказу султана.

Большое влияние на Ахмеда оказывала его любимая жена Кёсем-султан. В 1604 году в гареме Ахмеда I появилась новая наложница: предположительно звали её Анастасия и была она гречанкой с острова Тинос. Турецкие захватчики продали её на стамбульском невольничьем рынке. Согласно донесениям венецианских послов, в середине 1610-х годов находившийся под влиянием Кёсем-султан Ахмед I выслал мать своего старшего сына Махфируз Хадидже-султан в Старый дворец, где она провела остаток жизни. Также, вероятно под влиянием Кёсем, Ахмед сохранил жизнь слабоумному брату Мустафе: Кёсем не желала после смерти султана видеть на троне шехзаде Османа, сына Ахмеда I и Махфируз, поскольку считала, что когда Осман взойдёт на трон, он, скорее всего, казнит своих единокровных братьев — сыновей Ахмеда и Кёсем. Несмотря на это, Ахмед с самого начала своего правления опасался Мустафы, который был заточён в кафесе. Как писал дипломат Контарини в 1612 году, султан дважды отдавал приказ удушить брата, однако в обоих случаях менял своё решение. В первый раз это произошло из-за сильных резей в желудке султана, а во второй — его сильно напугала гроза, в эпицентре которой оказался дворец Топкапы.

По заказу Ахмеда I в 1609—1616 годах в Стамбуле была построена мечеть Ахмедийе (известная также как «Голубая мечеть») — один из шедевров мусульманской архитектуры. Сам султан получил увечья, когда лично тушил пожары в Стамбуле в 1606 году. Он также заботился о благосостоянии простого народа и из-за этого остался в памяти как один из самых положительных правителей Османского государства. Кроме того, он с детства изготавливал роговые кольца, которые надевались на большой палец, чтобы было удобнее натягивать тетиву на луке.

Ахмед I умер от сыпного тифа в 1617 году. Он был похоронен в мавзолее, который находится рядом с Голубой мечетью.

Семья

Жёны и наложницы

 • Махфируз Хадидже-султан
 • Кёсем-султан (ум. 3 сентября 1651)

Сыновья

 • Осман II (15 ноября 1603/3 ноября 1604 — 20 мая 1622; мать — Махфируз Хадидже-султан)
 • шехзаде Мехмед (8 марта 1605 — 12 января/февраль-март 1621; мать — Кёсем-султан)
 • Мурад IV (29 августа 1609 или 26/27 июля 1612 — 8/9 февраля 1640; мать — Кёсем-султан)
 • шехзаде Сулейман (1610/1611 — 27 июля 1635/1636; мать — вероятно, Кёсем-султан)
 • сын (1610 — казнён 1 июня 1622)
 • шехзаде Селим (27 июня — июль 1611; мать — Кёсем-султан)
 • шехзаде Хасан (25 ноября 1612 — 1615; мать — Фатьма-хатун)
 • шехзаде Баязид (1611/октябрь 1612 — казнён 27 августа 1635; мать — Махфируз Хадидже-султан)
 • шехзаде Хюсейн (14 ноября 1613 — 1617; мать — Махфируз Хадидже-султан)
 • шехзаде Касым (1613/1614 — 17 февраля 1637/1638; мать — Кёсем-султан)
 • сын (1615 — казнён 1 июня 1622)
 • Ибрагим I (4/5 ноября 1615 — 28 августа 1648; мать — Кёсем-султан)

Дочери

 • Айше-султан (1605—1656; мать — Кёсем-султан) — побывала замужем по разным данным пять или шесть раз, в одном из браков родила сына Мустафу.
 • Фатьма-султан (1605 / ок. 1606—1670; мать — Кёсем-султан) — была замужем по разным данным три или шесть раз.
 • Кёсем-султан (1606 — март 1612; мать неизвестна)
 • Гевхерхан-султан (ок. 1608—1660; мать — Кёсем-султан) — была трижды замужем, во втором браке родила дочь Сафие.
 • Ханзаде-султан (1609 — 23 сентября 1650; мать — Кёсем-султан или Махфируз Хадидже-султан) — была дважды замужем.
 • Бурназ Атике-султан (1614 — ок. 1674; мать — Кёсем-султан) — трижды была замужем.
 • Абиде-султан (ок. 1618 — ок. 1648; мать — Фатьма-хатун) — была замужем за Кючюк Мусой.
 • Зейнеп-султан
 • Дочь — была замужем за Шехит Али-пашой.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *